Alyosha Chertsov

Alyosha Chertsov
Karik and Valya's Remarkable Adventures

Karik and Valya's Remarkable Adventures (1987)


Role: Karik
Screen Time: 90%
Age: 9 years old

 

Alyosha Chertsov

Rating: 0 (0 votes)
Birth: ??/??/1977
Current Age: 43 years old


IMDb
http://www.imdb.com/name/nm1071180

 

 

 

 


Related Links